[Công bố thủ tục hành chính] Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về khảo sát công tác quyết toán ngân sách năm 2018
Số ký hiệu:
94/KH-UBND
Ngày hiệu lực:
17/06/2019
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/12/2021
Loại văn bản:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
HĐND
Trích yếu:
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về khảo sát công tác quyết toán ngân sách năm 2018
Nội dung:

Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về khảo sát công tác quyết toán ngân sách năm 2018. Vui lòng xem tập tin đính kèm:

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm