[Thuế - Phí - Lệ phí] Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/ 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM.
Số ký hiệu:
18
Ngày hiệu lực:
01/01/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/12/2018
Loại văn bản:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
HĐND
Trích yếu:
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM.
Nội dung:

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm