Lãnh đạo các phòng ban quản lý nhà nước
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Bùi Minh Phương
Chức vụ:
QUV - Chánh Thanh tra
Số điện thoại:
0909575157
Email:
bmphuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Phan Anh Tài
Chức vụ:
Phó chánh thanh tra
Số điện thoại:
0903358714
Email:
patai.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Phan Thanh Hùng
Chức vụ:
Phó Chánh Thanh tra
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
thanhtra.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Trần Hùng
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
22.451.045 0915443041
Email:
thung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Y tế
Họ tên:
Nguyễn Thị Lê Thảo
Chức vụ:
Phó phòng
Số điện thoại:
0902498151
Email:
ntlthao.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Y tế
Họ tên:
Phạm Hạnh Thủy
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
0969297665
Email:
pkt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Kinh tế
Họ tên:
Lê Thị Ngọc Hương