Bản tin
Tin lành
Thứ 5, Ngày 02/02/2023, 15:34 image

1 Điểm nhóm Tin Lành Hội thánh GhiĐêon 26/2 Lâm Hoàng, Khu phố 5, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
2 Điểm nhóm Tin Lành Hội thánh giám lý Liên hiệp An Lạc A 19/8 Dương Bá Cung, KP4, Phường An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
3 Điểm nhóm Tin Lành Đấng Christ 74 Đỗ Năng Tế, KP2, Phường An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
4 Chi hội Thánh Tin Lành Bình Trị Đông 748 Tỉnh lộ 10, KP18, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
5 Điểm nhóm Tin Lành Phan Anh 688/83 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
6 Điểm nhóm Tin lành Toàn diện - Hy vọng Bình Trị Đông 84/4 Liên Khu 1-6, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
7 Chi hội Tin Lành Hương Lộ 2 1018/41 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông (hoạt động tại Phường Bình Trị Đông A), Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
8 Điểm nhóm Tin Lành Hội Thánh cộng đồng Ân Điển 243/24/4 Mã Lò, KP10, Phường Bình Trị Đông A,  Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
9 Điểm nhóm Hội Thánh Tin Lành Shalom 276/17/41 Mã Lò, KP6, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
10 Điểm nhóm Bình Trị Đông B 827/1 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
11 Điểm nhóm Tin Lành Hội Thánh Emmanuen 141 đường số 10, KP11, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
12 Điểm nhóm Tin Lành Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc 82/10 đường số 15, KP9, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
13 Chi hội Tin Lành Bình Tân 48/4a đường số 3,Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
14 Điểm nhóm Hội Thánh Tin Lành Baptist Thiên Phước 131/99/22 Đường số 7, KP8, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
15 Chi hội Tin Lành Bình Hưng 118/1 đường số 21, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
16 Điểm nhóm Tin Lành Hội thành của Đức Chúa Trời 26/2A, KP3, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
17 Điểm nhóm Tin Lành Hội thành của Đức Chúa Trời 352/5C Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
18 Điểm nhóm Hội thánh Tin Lành Giám lý Liên hiệp Bình Tân 102 đường số 24, KP11, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
19 Điểm nhóm Hội Thánh Tin Lành Catmên 5 21 đường số 2B, KP9, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
20 Điểm nhóm Hội Thánh Giôsép 02 đường số 4, KP8,Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
21 Điểm nhóm Hội Thánh Tin Lành Giám lý Liên hiệp Bình Hưng 81/11 Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
22 Điểm nhóm Tin Lành Hội thánh nhân chứng Giêhôva Việt Nam 62/5 đường số 19, KP19, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
23 Điểm nhóm Tin Lành Ân Phúc 665/59 Tân Kỳ Tân Quý, KP9, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
24 Điểm nhóm Tin Lành Hội thánh Phúc Âm Bình An 246/49 Lê văn Quới, KP12, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
25 Điểm nhóm Tin Lành Hội thánh Abolo 17/14, KP14, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
26 Chi hội Thánh Tin Lành Gò Mây 299/4 Bình Thành, KP4, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
27 Chi hội Tin Lành Bình Châu 252/82 Hương lộ 80, KP2, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
28 Điểm nhóm Tin Lành Hội Thánh Cát Mên 1 307 Bình Thành, KP2, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
29 Điểm nhóm Tin Lành Bình Hưng Hòa Hẻm 129/71/18 Liên Khu 5-6, KP10, P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đang cập nhật
30 Điểm nhóm Tin lành Bách Thắng 78 đường số 6B, KP4, Phường Bính Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
31 Điểm nhóm Tin lành Hội thánh Philip 02 đường số 53, KP8, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
32 Điểm nhóm Tin lành giám lý Liên hiệp 270/9/22 Lê Đình Cẩn, KP5, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
33 Điểm nhóm Tin lành Việt Nam (Miền Nam) 98 đường số 4, KP4, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
Nguồn: VP UBND ()
Lượt xem: 119
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất