Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 8
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 90. T-HCM-270788-TT Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
2 91. T-HCM-270806-TT Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
3 92. T-HCM-271622-TT Thủ tục công nhận “Ấp văn hóa”. (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
4 93. T-HCM-270785-TT Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
5 94. T-HCM-270782-TT Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
6 95. T-HCM-270781-TT Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
7 96. T-HCM-270779-TT Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
8 97. T-HCM-270778-TT Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. (Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin