Quy hoạch phát triển
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 15
STT Tiêu đề Ngày ban hành Chuyên mục Trích yếu
1 Thông báo số 1763/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND quận về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận 17/11/2020 Định hướng phát triển của Quận Thông báo số 1763/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND quận về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận
2 Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân 17/11/2020 Định hướng phát triển của Quận Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân
3 Thông báo số 1606/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND quận Bình Tân về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân 17/11/2020 Định hướng phát triển của Quận
4 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân 10/04/2018 Thông tin quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
5 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 CÁC ĐỒ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN. 29/03/2018 Thông tin quy hoạch BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 CÁC ĐỒ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN.
6 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA QUẬN BÌNH TÂN 29/03/2018 Định hướng phát triển của Quận KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA QUẬN BÌNH TÂN
7 Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân 29/03/2018 Định hướng phát triển của Quận Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân
8 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Tân Tạo A, quận Bình Tân 29/03/2018 Thông tin quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Tân Tạo A, quận Bình Tân
9 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Tân Tạo, quận Bình Tân 29/03/2018 Thông tin quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Tân Tạo, quận Bình Tân
10 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân 29/03/2018 Thông tin quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân