ĐỊA ĐIỂM NỔI BẬT
UBND 10 Phường
Các Phòng ban Quản lý Nhà nước
THCS & THPT
Tiểu học
Mầm non
Bệnh viện
Trung tâm Y tế & Trạm Y tế
Trung tâm Văn hóa liên phường