[Cải cách TTHC] Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018 - 2019.
Số ký hiệu:
461/KH-UBND
Ngày hiệu lực:
05/10/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/12/2021
Loại văn bản:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
UBND
Trích yếu:
về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018 - 2019.
Nội dung:

Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018 - 2019.

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm