[Cải cách TTHC] Kế hoạch số 25/KH-VP ngày 16/10/2018 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận năm 2018 - 2019
Số ký hiệu:
25/KH-VP
Ngày hiệu lực:
16/10/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/12/2021
Loại văn bản:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
UBND
Trích yếu:
về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận năm 2018 - 2019
Nội dung:

Kế hoạch số 25/KH-VP ngày 16/10/2018 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận năm 2018 - 2019

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm