[Cải cách TTHC] Kế hoạch số 485/KH-UND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Tân (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI)
Số ký hiệu:
485/KH-UBND
Ngày hiệu lực:
23/10/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/12/2021
Loại văn bản:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
UBND
Trích yếu:
Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Tân (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI)
Nội dung:

Kế hoạch số 485/KH-UND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Tân (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI)

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm