[Cải cách TTHC] Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước
Số ký hiệu:
45/2018/QĐ-TTG
Ngày hiệu lực:
09/11/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/12/2021
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
UBND
Trích yếu:
Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước
Nội dung:

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm