STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
11 Công văn số 1961/NV ngày 15/10/2018 của Phòng Nội vụ quận V/v xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2018 Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 15/10/2018
12 Công văn số 3217/UBND ngày 25/10/2018 của UBND quận Về triển khai thực hiện Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/ 2018 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 10801/VP-ĐT ngày 02/10/2018 của Văn phòng UBND Thành phố. Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 25/10/2018
13 Công văn số 416/YT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Phòng Y Tế quận về việc thu hồi thuốc sản suất từ nguyên liệu Valsartan do công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 02/08/2018
14 Công văn số 427/YT ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Phòng Y Tế quận về việc thông báo thu hồi và đình chỉ lưu hành thuốc, mỹ phẩm giá, không rõ nguồn gốc. Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 07/10/2018
15 Công văn số 3050/UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 15/10/2018
16 Công căn số 3309/UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân V/v tham gia tập huấn sử dụng phần mềm thuộc dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính tập trung” Kiểm soát TTHC 01/11/2018
17 Kế hoạch số 485/KH-UND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Tân (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI) Cải cách TTHC 23/10/2018
18 Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018 - 2019. Cải cách TTHC 05/10/2018
19 Kế hoạch số 25/KH-VP ngày 16/10/2018 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận năm 2018 - 2019 Cải cách TTHC 16/10/2018
20 Công văn số 3424/UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 Về việc sử dụng Công báo Chính phủ điện tử thay thế Công báo chính phủ in cấp pháp miễn phí cho các đơn vị cấp phường năm 2019 Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 12/11/2018