STT Tiêu đề Chuyên mục Ngày hiệu lực
101 Quyết dịnh 31/QĐ-VP ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về việc ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Công bố thủ tục hành chính 02/05/2019
102 Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019. Công bố thủ tục hành chính 11/04/2019
103 Công văn số 678/UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc kiểm tra, rà soát đảm bảo đầy đủ thông tin trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Công bố thủ tục hành chính 20/03/2019
104 Công văn số 1239/UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Kiểm soát TTHC 08/05/2019
105 Công văn số 1472/UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân quận V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 PBGDPL 22/05/2019
106 Kế hoạch số 110/KH-BCD(PCTHTL ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5/2019 đến 31/5/2019) và Ngày Thế giới không thuốc lá ngày 31 tháng 5 năm 2019 Công bố thủ tục hành chính 23/05/2019
107 Công văn số 1757/UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc thực hiện Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Công bố thủ tục hành chính 12/06/2019
108 Thực hiện Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Công bố thủ tục hành chính 15/05/2019
109 Công văn số 1472/UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 PBGDPL 22/05/2019
110 Kế hoạch số 94/KH-HĐPH ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về Thực hiện Đề án " tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn quận Bình Tân PBGDPL 24/04/2019
111 Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về phê duyệt kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn quận Bình Tân. PBGDPL 08/05/2019
112 Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cá nhân, hộ kinh doanh tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ nhận và trả kết quả tận nhà lĩnh vực đăng ký và hoạt động hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bình Tân Kiểm soát TTHC 18/04/2019
113 Công văn số 576/VHTT ngày 4 tháng 5 năm 2019 của Phòng Văn hóa thông tin quận về tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Thuế - Phí - Lệ phí 04/05/2019
114 Kế hoạch số 93/KH-HĐPH ngày 24 tháng 4 năm 2019 về thực hiện Đề án " tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn quận Bình Tân. PBGDPL 24/04/2019
115 Về tuyền truyền, phổ biến nội dung thông tin cảnh báo người dân về các dự án phân lô bán nền không đúng quy định trên địa bàn quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 14/06/2019
116 Kết luận thanh tra số 519/KL-TTQ ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra quận về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường An Lạc A, quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 30/05/2019
117 Công văn số 1757/UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Tân về V/v thực hiện Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Công bố thủ tục hành chính 12/06/2019
118 Công văn số 1348/UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước Công bố thủ tục hành chính 15/05/2019
119 Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành quy trình ISO phòng Tài chính - Kế hoạch quận (03 thủ tục) lĩnh vực tài sản công. Thuế - Phí - Lệ phí 10/05/2019
120 Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao dộng - Thương binh và xã hội Công bố thủ tục hành chính 08/05/2019
121 Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố Công bố thủ tục hành chính 08/05/2019
122 Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục đào tạo Công bố thủ tục hành chính 15/05/2019
123 Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính 13/06/2019
124 Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch kiến trúc Công bố thủ tục hành chính 13/06/2019
125 Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về khảo sát công tác quyết toán ngân sách năm 2018 Công bố thủ tục hành chính 17/06/2019
126 Thông báo số 1382/TB-SKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Sở Khoa học công nghệ về việc nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Kiểm soát TTHC 27/06/2019
127 Công văn số 2014/UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Về thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc Đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân Công bố thủ tục hành chính 11/07/2019
128 Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc Đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 01/07/2019
129 Công văn số 2105/UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Quyết định số 145/QĐ-SQHKT ngày 17/6/2019 của Sở Quy hoạch –Kiến trúc về duyệt nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 1), phường Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 11/07/2019
130 Quyết định số 145/QĐ-SQHKT ngày 17/6/2019 của Sở Quy hoạch –Kiến trúc về duyệt nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 1), phường Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 17/06/2019
131 Công văn số 2106/UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Quyết định số 146/QĐ-SQHKT ngày 17/6/2019 của Sở Quy hoạch –Kiến trúc về duyệt nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 2), phường Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 11/07/2019
132 Quyết định số 146/QĐ-SQHKT ngày 17/6/2019 của Sở Quy hoạch –Kiến trúc về duyệt nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 2), phường Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 17/06/2019
133 Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTG ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật Trên địa bàn quận Bình Tân PBGDPL 22/07/2019
134 Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về phê duyệt danh sách nhân sự làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Công bố thủ tục hành chính 05/08/2019
135 Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11" trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019. Công bố thủ tục hành chính 01/08/2019
136 Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019. Kiểm soát TTHC 26/07/2019
137 Nghị quyết số 125/NQ-HĐN ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội dồng nhân dân quận về điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 (nguồn vốn kết dư ngân sách quận) Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
138 Quyết định số 7655/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Công bố thủ tục hành chính 23/10/2018
139 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội dồng nhân dân quận về bãi bỏ văn bản Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
140 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020" Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
141 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018. Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
142 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an - an ninh 6 tháng cuối năm 2019. Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
143 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
144 Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 11/07/2019
145 Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ngã ba An Lạc, thuộc một phần phường An Lạc, phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B và phường Tân Tạo A, quận Bình Tân Công bố thủ tục hành chính 16/07/2019
146 Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân Thuế - Phí - Lệ phí 22/07/2019
147 Công văn 2354/UBND ngày 5 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Công bố thủ tục hành chính 05/08/2019
148 Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019. Kiểm soát TTHC 12/07/2019
149 Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thuế - Phí - Lệ phí 02/08/2019
150 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Kiểm soát TTHC 29/05/2019
151 Nghị quyết 127/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
152 Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công bố thủ tục hành chính 03/06/2017
153 Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận về thành lập Đoàn giám sát "Công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân" Công bố thủ tục hành chính 22/08/2019
154 Nghị quyết 124/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về kế hoạch đầu tư công năm 2020. Công bố thủ tục hành chính 22/07/2019
155 Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 04/05/2019
156 Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về Ban hành quy trình xử lý công việc lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thí điểm tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 04/05/2019
157 Kế hoạch 299/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn quận Bình Tân Kiểm soát TTHC 07/05/2019
158 Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về Ban hành quy trình đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Thuế - Phí - Lệ phí 05/09/2019
159 Công văn số 2890/UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP Kiểm soát TTHC 11/09/2019
160 Quyết định số 4950/UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCNV ISO 9001:2008. Công bố thủ tục hành chính 05/09/2019
161 Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân Công bố thủ tục hành chính 23/09/2019
162 Thông báo số 1553/TB-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 03/09/2019
163 Công văn số 2799/UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 05/09/2019
164 Báo cáo số 562/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2025" và tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở (giai đoạn 1) trên địa bàn quận Bình Tân (tháng 9/2019) Công bố thủ tục hành chính 19/09/2019
165 Công văn số 3015/UBND ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1). Kiểm soát TTHC 20/09/2019
166 Thông báo số 586/TB-VP ngày 06 tháng 9 năm 2019 của ủy ban Nhân dân thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Kiểm soát TTHC 06/09/2019
167 Công văn số 3018/UBND ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Về thực hiện Thông báo số 586/TB-VP ngày 06/9/2019 của Văn phòng UBND Thành phố. Kiểm soát TTHC 20/09/2019
168 Công văn số 3026/UBND ngày 23 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về chuyển nội dung tuyên truyền về chủ đề "Không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch giảm ngập nước" và "Chống rác thải nhựa". Công bố thủ tục hành chính 23/09/2019
169 Công văn số 1289/VHTT ngày 19 tháng 09 năm 2019 của Phòng Hăn hóa thông tin quận Bình Tân về tổ chức tuyên truyền nội dung quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2019 của ban nhân dân thành phố. Công bố thủ tục hành chính 30/03/2019
170 Công văn số 1290/VHTT ngày 19 tháng 09 năm 2019 của Phòng Văn hóa thông tin về tổ chức giới thiệu phổ biến luật thể loại và văn bản hướng dẫn thi hành luật Thủy lợi. Công bố thủ tục hành chính 19/09/2019
171 Kế hoạch số 561/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 26/09/2019
172 Kế hoạch số 561/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn quận Bình Tân. Công bố thủ tục hành chính 26/09/2019
173 Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Công bố thủ tục hành chính 30/09/2019
174 Công văn số 2890/UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Công bố thủ tục hành chính 11/09/2019
175 Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTVDL ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quần vợt. Công bố thủ tục hành chính 20/03/2018
176 Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Công bố thủ tục hành chính 30/06/2016
177 Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTVDL ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng đá Công bố thủ tục hành chính 20/03/2018
178 Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTVDL ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với bộ môn võ cổ truyền, môn Vovinam. Công bố thủ tục hành chính 09/03/2018
179 Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTVDL ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn yoga Công bố thủ tục hành chính 08/11/2019
180 Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTVDL ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục thể hình và Fitness Thuế - Phí - Lệ phí 31/01/2018
181 Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTVDL ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục thể hình và Fitness Thuế - Phí - Lệ phí 31/01/2018
182 Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTVDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông Công bố thủ tục hành chính 29/12/2017
183 Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTVDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ Công bố thủ tục hành chính 31/01/2018
184 Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTVDL ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn. Công bố thủ tục hành chính 19/01/2018
185 Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTVDL ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker. Công bố thủ tục hành chính 22/01/2018
186 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Công bố thủ tục hành chính 05/06/2019
187 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao. Công bố thủ tục hành chính 29/04/2019
188 Luật số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội quy định Luật về sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao. Công bố thủ tục hành chính 14/06/2019
189 Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân quận, huyện Cải cách TTHC 30/09/2019
190 Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc Phòng Quản lý đô thị quận trong phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Công bố thủ tục hành chính 31/01/2019
191 Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Công bố thủ tục hành chính 23/10/2019
192 Công văn số 456/BTC-TBTT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III - năm 2019 Công bố thủ tục hành chính 07/11/2019
193 Quyết định số 8189/QdĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về Ban hành quy trình xử lý công việc thuộc phòng Văn hóa thông tin quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Công bố thủ tục hành chính 13/12/2019
194 Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Công bố thủ tục hành chính 09/01/2017
195 Công văn số 164/PCTT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố về việc triển khai thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính 09/10/2019
196 Công văn số 8893/VP-KT ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính 26/09/2019
197 Quyết định số 4116/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn Công bố thủ tục hành chính 30/09/2019
198 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Kiểm soát TTHC 23/04/2018
199 Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát TTHC 07/10/2019
200 Quyết định số 4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn Công bố thủ tục hành chính 11/11/2019