[Công bố thủ tục hành chính] ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
Số ký hiệu:
21
Ngày hiệu lực:
01/05/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/05/2018
Loại văn bản:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
HĐND
Trích yếu:
Nội dung:

Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm