[Công bố thủ tục hành chính] ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Ban hành văn bản về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016.
Số ký hiệu:
17
Ngày hiệu lực:
01/05/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/05/2018
Loại văn bản:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
HĐND
Trích yếu:
Nội dung:

Công văn số 824/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016. (xem chi tiết tại đây)

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm