[Khen thưởng – Xử phạt] HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ VÀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC (THÀNH TÍCH NHIỀU NĂM LIỀN) NĂM 2016
Số ký hiệu:
16
Ngày hiệu lực:
01/05/2018
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
31/05/2018
Loại văn bản:
Văn bản
Cơ quan ban hành:
HĐND
Trích yếu:
Nội dung:

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Hướng dẫn số 397/HD-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc xét khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng cấp Nhà nước (thành tích nhiều năm liền) năm 2016. (xem chi tiết tại đây)

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm