LÃNH ĐẠO UBND 10 PHƯỜNG
(Thông tin đang được cập nhật...)
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Tô Hoàng Giang
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0918171114 / 0901451216
Email:
thgiang.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0908290797
Email:
al.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Lê Minh Châu
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
anlac.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Nguyễn Minh Tâm
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0908180914
Email:
al.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Nguyễn Văn Hiệp
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0903104861
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Trần Thanh Tùng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
anlaca.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Huỳnh Minh Trường
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0918477591
Email:
hmtruong.ala.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Nguyễn Phước Bình
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
098.673.7679
Email:
npbinh.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Thắm
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
039.912.2809
Email:
nntham.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Lại Thị Phương Lan
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhhunghoa.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Hồ Hoàng Việt
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Văn Ngân
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0982828271
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Trần Hoàng Dũng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch phường
Số điện thoại:
0916.919.927
Email:
thdung.bhha.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Phú Hải
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhhunghoaa.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Minh Khôi
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
bhha.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Phạm Hoàng Khanh
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0937364899
Email:
phkhanh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Phan Thị Mịnh
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0707227772
Email:
bhhb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhhunghoab.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Nguyễn Văn Đức
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0909140385
Email:
bhhb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Võ Văn An
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0936226615
Email:
Đang cập nhật
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Đỗ Quang Chiến
Chức vụ:
Phó Chủ Tịch
Số điện thoại:
0988650614
Email:
dqchien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Võ Thị Kim Liên
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0974 246 452
Email:
btd.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Vân
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
btd.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Toàn
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0938996977
Email:
nntoan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Lê Văn Hiền
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtridonga.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Huỳnh Thanh Bình
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
btda.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Phan Thanh Phong
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0918295995
Email:
ptphong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0908394026
Email:
binhtridongb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
La Thoại Vân
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0908580361
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Đỗ Trọng Đại
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0902766589
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Phạm Thị Cẩm Hồng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtridongb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Hà Thị Hồng Năm
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0908808331
Email:
tt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Trần Trung Hiếu
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
tantao.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Mai Thanh Sang
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
091.812.8101
Email:
Đang cập nhật
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
37545443 0908611485
Email:
nttnhung.tt.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Nguyễn Thanh Hoàng
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0913653647
Email:
nthoang.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Nguyễn Thanh Nguyên
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0937512232
Email:
tantaoa.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Huỳnh Văn Thạnh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0903698979
Email:
hvthanh.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Nguyễn Kiên Giang
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
nkgiang.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A