LÃNH ĐẠO UBND 10 PHƯỜNG
(Thông tin đang được cập nhật...)
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Tô Hoàng Giang
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0918171114 / 0901451216
Email:
thgiang.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Album ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0908290797
Email:
al.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Nguyễn Minh Tâm
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0908180914
Email:
al.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Album ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Văn Hiệp
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0903104861
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Huỳnh Minh Trường
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0918477591
Email:
hmtruong.ala.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Trang Thi Hòa Hợp
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0909603340
Email:
tthhop.ala.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Nguyễn Phước Bình
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
098.673.7679
Email:
npbinh.bhh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Thắm
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
039.912.2809
Email:
nntham.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Văn Ngân
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0982828271
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Trần Hoàng Dũng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch phường
Số điện thoại:
0916.919.927
Email:
thdung.bhha.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Minh Khôi
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
bhha.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Phạm Hoàng Khanh
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0937364899
Email:
phkhanh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Phan Thị Mịnh
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0707227772
Email:
bhhb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Nguyễn Văn Đức
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0909140385
Email:
bhhb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Võ Văn An
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0936226615
Email:
Đang cập nhật
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên: