LÃNH ĐẠO UBND 10 PHƯỜNG
(Thông tin đang được cập nhật...)
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Tô Hoàng Giang
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0918171114
Email:
thgiang.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Phạm Thị Thanh Thuận
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0912788968
Email:
pttthuan.al.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Huỳnh Minh Trường
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
37543935 0918477591
Email:
Đang cập nhật
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Trang Thi Hòa Hợp
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0909603340
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Phạm Thị Ngọc Diệu
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
093.848.5505
Email:
ptndieu.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Phước Bình
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
098.673.7679
Email:
npbinh.bhh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Thắm
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
039.912.2809
Email:
nntham.bhh.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Văn Ngân
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0982828271
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Trần Hoàng Dũng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch phường
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
thdung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Thanh Duy Tân
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0937066021
Email:
ntdtan.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Tô Văn Thịnh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0903821446
Email:
tvthinh.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Định Thị Lụa
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0979771522
Email:
dtlua.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
01265454556
Email:
nthyen.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa B
Họ tên:
Võ Văn An
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0936226615
Email:
Đang cập nhật
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Đỗ Quang Chiến
Chức vụ:
Phó Chủ Tịch
Số điện thoại:
0988650614
Email:
dqchien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Phan Duy Thiên Tâm
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
pdttam.btd.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông
Họ tên:
Phan Thanh Phong
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0918295995
Email:
ptphong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Toàn
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0938996977
Email:
nntoan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Võ Thị Vàng
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
01285876979
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0908394026
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
La Thoại Vân
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0908580361
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Đỗ Trọng Đại
Chức vụ:
(đang cập nhật)
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Album ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Đỗ Trọng Đại
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông B
Họ tên:
Mai Thanh Sang
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
091.812.8101
Email:
Đang cập nhật
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
37545443 0908611485
Email:
nttnhung.tt.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Ngô Phan Duy Hiệp
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
37547223 0909163444
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Tân Tạo
Họ tên:
Nguyễn Thanh Hoàng
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0913653647
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Huỳnh Văn Thạnh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0903698979
Email:
hvthanh.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Huỳnh Đặng Hà Tuyên
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0909849988
Email:
hdhtuyen.tta.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A