Lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể, hội đoàn
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Bùi Thị Kim Loan
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
(028) 38750424 0908588940
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội chữ thập đỏ
Họ tên:
Lê Quang Vinh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Hội chữ thập đỏ
Họ tên:
Huỳnh Thị Thanh Diệu
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
38.752.790 0908881224
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Hội nông dân
Họ tên:
Trương Công Cừu
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
38.752.790 0913626634
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Hội nông dân
Họ tên:
Trần Thị Kim Anh
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Hội cựu chiến binh
Họ tên:
Nguyễn Lê Trung Hiếu
Chức vụ:
Bí thư
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Họ tên:
Trần Thị Huyền
Chức vụ:
Phó Bí thư
Số điện thoại:
0978506533
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Họ tên:
Nguyễn Văn Hải
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
37510680
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Liên đoàn lao động
Họ tên:
Mai Ngọc Thuần
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0909958332
Email:
mnthuan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Liên đoàn lao động
Họ tên:
Phạm Thị Thanh Thuận
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0912788968
Email:
pttthuan.al.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Liên đoàn lao động
Họ tên:
Đinh Thị Hồng Hạnh
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0902560839
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Hội liên hiệp phụ nữ
Họ tên:
Thái Thị Bích Nguyên
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
0908901246
Email:
ttbnguyen.ala.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội liên hiệp phụ nữ
Họ tên:
Huỳnh Đặng Hà Tuyên
Chức vụ:
QUV, Chủ tịch
Số điện thoại:
0909849988
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội liên hiệp phụ nữ
Họ tên:
Lê Văn Bảy
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
0918050586
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam
Họ tên:
Nguyễn Văn Đâu
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
38750096
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam
Họ tên:
Nguyễn Thanh Nguyệt
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0918274250
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam