Lãnh đạo các phòng ban quản lý nhà nước
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Bùi Minh Phương
Chức vụ:
QUV - Chánh Thanh tra
Số điện thoại:
0909575157
Email:
bmphuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Phan Anh Tài
Chức vụ:
Phó chánh thanh tra
Số điện thoại:
0903358714
Email:
patai.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Phan Thanh Hùng
Chức vụ:
Phó Chánh Thanh tra
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
thanhtra.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Trần Hùng
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
22.451.045 0915443041
Email:
thung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Y tế
Họ tên:
Nguyễn Thị Lê Thảo
Chức vụ:
Phó phòng
Số điện thoại:
0902498151
Email:
ntlthao.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Y tế
Họ tên:
Phạm Hạnh Thủy
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
0969297665
Email:
pkt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Kinh tế
Họ tên:
Lê Thị Ngọc Hương
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0908559179
Email:
ltnhuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Kinh tế
Họ tên:
Phạm Thị Ngọc Diệu
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
093.848.5505
Email:
ldtbxh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Họ tên:
Nguyễn Thị Cẩm
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0909132575
Email:
ntcam.btd.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Họ tên:
Lê Doãn Luyến
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
02837526981
Email:
ldluyen.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Họ tên:
Lê Sa Lin
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng
Số điện thoại:
0973573423
Email:
vhtt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Lương Xuân Trường
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
đang cập nhật
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Nguyễn Chí Nhân
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0935885858
Email:
ncnhan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Nguyễn Thanh Duy Tân
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tư pháp
Họ tên:
Võ Thị Kim Hiền
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0938866518
Email:
vtkhien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tư pháp
Họ tên:
Nguyễn Phước Lê
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0908196345
Email:
nple.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tư pháp
Họ tên:
Huỳnh Hữu Nam
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng
Số điện thoại:
090 6684050
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Phạm Thị Tuyết Nga
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0907334287
Email:
pttnga.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Trần Hữu Tuấn
Chức vụ:
Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại:
0978887111
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Nguyễn Văn Sử
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng
Số điện thoại:
0908.555.567
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Đỗ Văn Chung
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0989991108
Email:
dvchung.btdb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Tô Thanh Tâm
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0903.181.571
Email:
tttam.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Lê Thành Trung
Chức vụ:
Đội phó Đội Quản lý Trật tự Đô thị quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
qldt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Nguyễn Hồng Xuân
Chức vụ:
Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Võ Thanh Sơn
Chức vụ:
Đội Phó Đội Quản lý trật tự đô thị quận
Số điện thoại:
0939889955
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Lại Phú Cường
Chức vụ:
QUV - Trưởng phòng
Số điện thoại:
0903788439
Email:
tnmt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài nguyên môi trường
Họ tên:
Lê Minh Hiếu
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
090.976.0789
Email:
tnmt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài nguyên môi trường
Họ tên:
Lê Đình Cường
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0903879667
Email:
tnmt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài nguyên môi trường
Họ tên:
Nguyễn Văn Lăm
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng
Số điện thoại:
0918398095
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Trịnh Minh Hùng
Chức vụ:
Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại:
0907788195
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Phạm Thị Thu Hòa
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
38.750.415 0989022864
Email:
ptthoa.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Lê Thị Kim Loan
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
tckh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Ngô Văn Tuyên
Chức vụ:
QUV - Trưởng phòng
Số điện thoại:
38.751.427
Email:
nvtuyen.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Cao Thanh Tuyền
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0983099112
Email:
cttuyen.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Trần Minh Kha
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0903112536
Email:
tmkha.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Phạm Thị Thanh Vân
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0919611458
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Đỗ Thanh Quyền
Chức vụ:
QUV, Chánh Văn Phòng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng UBND quận
Họ tên:
Nguyễn Thị Ngọc Vân
Chức vụ:
Phó Chánh văn phòng
Số điện thoại:
0989048041
Email:
ntnvan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng UBND quận
Họ tên:
Dương Thanh Hậu
Chức vụ:
Phó Chánh văn phòng
Số điện thoại:
0913.888.853
Email:
dthau.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng UBND quận
Họ tên:
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ:
Phó Chánh Văn phòng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng UBND quận