Lãnh đạo các phòng ban quản lý nhà nước
Ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Nguyễn Trung Bình
Chức vụ:
Chánh thanh tra
Số điện thoại:
0982530534
Email:
ntbinh.thanhtra@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Phan Anh Tài
Chức vụ:
Phó chánh thanh tra
Số điện thoại:
0902324286
Email:
patai.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Thanh tra quận
Họ tên:
Trần Hùng
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
22.451.045 0915443041
Email:
thung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Y tế
Họ tên:
Võ Văn Kim
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0908894349
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phòng Y tế
Họ tên:
Nguyễn Công Luân
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
ncluan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Kinh tế
Họ tên:
Nguyễn Văn Khoa
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
nvkhoa.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Kinh tế
Họ tên:
Lê Thị Ngọc Hương
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
ltnhuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Kinh tế
Họ tên:
Huỳnh Thanh Tới
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
37.527.342 0918228094
Email:
httoi.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Họ tên:
Nguyễn Thị Cẩm
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
ntcam.btd.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Họ tên:
Đoàn Thị Thanh Tâm
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0903103339
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Họ tên:
Nguyễn Văn Hoàng
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng Văn hóa thông tin
Số điện thoại:
0907456778
Email:
nvhoang.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Lê Văn Hiền
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0937336678
Email:
lvhien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Nguyễn Văn Chín
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0913191088
Email:
nvchin.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Phạm Minh Tuấn
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0906991135
Email:
pmtuan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Đỗ Thanh Quyền
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
0913133357
Email:
dtquyen.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tư pháp
Họ tên:
Nguyễn Phước Lê
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0908196345
Email:
nple.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tư pháp
Họ tên:
Bùi Minh Phương
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0909575157
Email:
bmphuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tư pháp
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Hương
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
0913530877
Email:
ntkhuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Phạm Thị Tuyết Nga
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0907334287
Email:
pttnga.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Nguyễn Kim Long
Chức vụ:
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:
0908518850
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Huỳnh Thị Thúy Lạc
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0918735814
Email:
httlac.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
0908467838
Email:
nthoanh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Mai Thanh Sang
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
091.812.8101
Email:
mtsang.al.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Đỗ Văn Chung
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0989991108
Email:
dvchung.btdb.bt@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Quản lý đô thị
Họ tên:
Nguyễn Chí Thiện
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
38.759.387 0903951842
Email:
ncthien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài nguyên môi trường
Họ tên:
Nguyễn Hồng Xuân
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0932274787
Email:
nhxuan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài nguyên môi trường
Họ tên:
Võ Thị Kim Hiền
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0938866518
Email:
vtkhien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài nguyên môi trường
Họ tên:
Bùi Thanh Hoài
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
38.750.345 0907308353
Email:
bthoai.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Trịnh Minh Hùng
Chức vụ:
Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại:
0907788195
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Phạm Thị Thu Hòa
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
38.750.415 0989022864
Email:
ptthoa.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Đỗ Quang Chiến
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0988650614
Email:
dqchien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Ngô Văn Tuyên
Chức vụ:
Trưởng phòng
Số điện thoại:
38.751.427 0918342244
Email:
nvtuyen.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Cao Thanh Tuyền
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0983099112
Email:
cttuyen.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Trần Minh Kha
Chức vụ:
Phó trưởng phòng
Số điện thoại:
0903112536
Email:
tmkha.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Nguyễn Anh Cường
Chức vụ:
Chánh Văn Phòng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
nacuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng HĐND và UBND quận
Họ tên:
Nguyễn Thị Ngọc Vân
Chức vụ:
Phó Chánh văn phòng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
ntnvan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng HĐND và UBND quận
Họ tên:
Phạm Hoàng Khanh
Chức vụ:
Phó chánh văn phòng
Số điện thoại:
0937364899
Email:
phkhanh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng HĐND và UBND quận
Họ tên:
Dương Thanh Hậu
Chức vụ:
Phó Chánh văn phòng
Số điện thoại:
0913.888.853
Email:
dthau.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng HĐND và UBND quận