Hiển thị tin tức

Hộp thư góp ý

Là nơi giữa UBND quận Bình Tân và người dân trao đổi thông tin, phản ánh/góp ý thuận tiện, nhanh chóng.

Dịch vụ công trực tuyến

Cải tiến liên tục để UBND quận Bình Tân mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời đăng ký

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.

Tra cứu