Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
Thanh tra quận Bình Tân công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo
Thứ 3, Ngày 16/03/2021, 08:19 image

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra quận được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt tại Quyết định số 6134/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020. Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Thanh tra quận ban hành Quyết định thanh tra số 205/QĐ-TTQ về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo tại Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận.

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại Thanh tra quận, Đoàn thanh tra đã tiến hành họp triển khai Quyết định thanh tra số 205/QĐ-TTQ ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chánh Thanh tra quận.

Các thành viên Đoàn dự họp triển Quyết định Đoàn thanh tra

Sau đó, ông Phan Anh Tài – Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra. Đồng thời, phổ biến, quán triệt rõ mục đích, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và thông báo rõ về thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với đối tượng được thanh tra và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra thông báo Lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra và đề nghị các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn. Đơn vị được thanh tra thống nhất với Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra./.

                                                                    THANH TRA QUẬN BÌNH TÂN

Nguồn: Thanh tra quận ()
Lượt xem: 251
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất