Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
Bình Tân tăng cường công tác tiếp công dân, chú trọng giải quyết thấu đáo các bức xúc của người dân
Thứ 6, Ngày 20/11/2020, 17:03 image

Chiều 20/11, Quận ủy Bình Tân tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ quận. Đến dự có Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Lê Văn Thinh; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 02 của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định, có phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Gắn Đề án 02 với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); từng bước xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện. Từ việc thực hiện Đề án số 02, ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống về những biểu hiện suy thoái trong nội bộ được nâng lên; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được triển khai mạnh mẽ, bước đầu có tác dụng tích cực.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện hiệu quả, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức học tập Nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Chủ động nắm tình hình, sinh hoạt tư tưởng, trao đổi, đối thoại trong nội bộ, nhất là trong sinh hoạt chi bộ và qua nhiều nguồn tin khác để phát hiện, đấu tranh xử lý, khắc phục kịp thời, phù hợp với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên, cũng cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội không để các thế lực thù địch kích động, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, phát hiện hạn chế, yếu kém khuyết điểm đề ra giải pháp khắc phục gắn xử lý nghiêm các vi phạm, giữ vững kỹ cương, kỷ luật của Đảng đã góp phần cảnh bảo, răn đe, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ quận. Đề án 02 và Nghị quyết 03 nêu rõ nội dung nhận diện các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội hiện nay. Sau khi chỉ ra những kết quả công tác theo dõi, quản lý, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Đề án và Nghị quyết nêu ra mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và quận nói riêng.

Lãnh đạo Quận ủy tặng giấy khen các tập thể có thành tích thực hiện tốt Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Lê Văn Thinh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đề án 02, Kế hoạch 290, Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí đề nghị tất cả các cấp ủy cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, nhất là người đứng đầu tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân các Nghị quyết, Kế hoạch, Quy định tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, thành phố, quận. Tăng cường công tác tiếp công dân, chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc của người dân, tiếp tục thực hiện tốt Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; Chủ động lan tỏa thông tin tích cực, người tốt, việc tốt, thực hiện mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nồng cốt trong đăng tải, chia sẽ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen 30 tập thể, 12 cá nhân có thành tích thực hiện tốt Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Lê An

 

 

Nguồn: Trung Tâm Văn hóa Thể dục Thể thao quận ()
Lượt xem: 312
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất