Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
Thứ 6, Ngày 13/11/2020, 14:07 image

 

Chiều ngày 12/11/2020, căn cứ Thông báo kết luận số 08-TB/QU ngày 04 ngày 9 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về xây dựng các Chương trình hành động và Kế hoạch thự chiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức Hội nghị góp ý Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác dân vận giai đoạn 2015-2020 và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII về công tác vận động nhân dân tại Hội trường Quận ủy với 35 đồng chí tham gia (gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và các Hội quần chúng Quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận và Thường trực Khối Dân vận 10 phường) do đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy chủ trì.

Nguồn: Ban Dân vận ()
Lượt xem: 65
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất