TIN TỨC HOẠT ĐỘNG UBND 10 PHƯỜNG
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG AN LẠC A TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN (15/10/1930 - 15/10/2020) GẮN VỚI SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU NGÀY NGÀY 19/10/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/QU NGÀY 12/12/ 2018 CỦA QUẬN ỦY; TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2020
Thứ 6, Ngày 23/10/2020, 16:21 image

Chiều ngày 21/10/2020, Đảng ủy phường An Lạc A tổ chức hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930 - 15/10/2020) gắn với  sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 19-CT/TU ngày ngày 19/10/2018 của ban thường vụ thành ủy, nghị quyết số 21-NQ/QU ngày 12/12/ 2018 của quận ủy; tuyên dương điển hình “dân vận khéo” năm 2020.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Ngọc Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - UV.BTV Đảng ủy, Chủ tịch UB. MTTQ VN phường; đồng chí Huỳnh Minh Trường - Đảng ủy viên, Quyền Chủ tịch UBND phường cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Trưởng các Ban ngành đoàn thể phường; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Đồng chí đồng chí Lê Thị Ngọc Thúy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thay mặt Đảng ủy tặng hoa chúc mừng tại Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiệp phát biểu ôn lại truyền thống Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020) và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong 3 tháng cuối năm 2020 và năm 2021
Năm 2020, Đảng ủy phường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 19 tháng 3 năm 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), Công văn số 27-CV/ĐU ngày 27 tháng 4 năm 2020 về đăng ký và thực hiện công trình "Dân vận khéo" năm 2020; Công văn số 57-CV/ĐU ngày 02 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy phường về thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo” năm 2020; triển khai thực hiện Kế hoạch số 337-KH/TU ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Qua đó, có 39 đơn vị đăng ký và thực hiện hoàn thành 35/39 công trình, mô hình “Dân vận khéo”, đạt tỷ lệ 89,74%; triển khai thực hiện hoàn thành 02/02 công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhìn chung, các công trình thi đua, xây dựng điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn Phường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - an ninh, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đối với công tác Dân vận của Đảng, cụ thể là việc thực hiện Nghị quyết 21 của Quận ủy, Thông tri 39 của Ban Thường vụ Quận ủy thể hiện qua các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính, thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”,... góp phần tích cực trong công tác cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế vi phạm trật tự xây dựng, công tác giảm nghèo và cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị với nhiều công trình, mô trình sáng tạo, có hiệu quả, thiết thực và được tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng (hình ảnh, tư liệu, Website,...), từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

 

Đồng chí Huỳnh Minh Trường báo cáo kết quả thực hiện 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 21-NQ/QU ngày 12/12/2018 của Quận ủy.

Tại Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Minh Trường - Quyền Chủ tịch UBND Phường cũng đã thông qua báo cáo tóm tắt sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 21-NQ/QU ngày 12/12/2018 của Quận ủy và có 02 đơn vị (Đoàn Thanh niên phường và Chi bộ khu phố 7) đã báo cáo tham luận về các mô hình, giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết 21của Quận ủy. và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian qua trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm tôn vinh những gương điển hình trong công tác dân vận đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động Nhân dân trong thời gian tới. Đồng thời, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 19 và Nghị quyết 21, nhân rộng những điển hình tích cực, tạo động lực để vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động ngày càng hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tuyên dương 03 tập thể và 07 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 và khen thưởng 06 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 19 và Nghị quyết 21.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường trao tặng giấy khen cho các gương điển hình "Dân vận khéo" cấp Phường năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy Phường và Đồng chí Huỳnh Minh Trường - Quyền Chủ tịch UBND Phường trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong thực hiện Chỉ thị 19 và Nghị quyết 21

TÁC GIẢ: PHƯỢNG BÍCH

 

Nguồn: UBND P. An Lạc A ()
Lượt xem: 157
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất