Kinh tế - Xã hội - Môi trường
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ TÁC HẠI CỦA RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN ĐẾN NĂM 2030
Thứ 5, Ngày 24/09/2020, 08:26 image

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tái sử dụng vỏ chai nhựa để trồng hoa

Ngày 27/7/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2626/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/8/2020 về tăng cường kiểm soát, quản lý và tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa trên địa bàn quận Bình Tân đến năm 2030 với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền, nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường biển, hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong mọi hoạt động trên địa bàn quận; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trên địa bàn quận. Thông qua việc ban hành Kế hoạch triển khai, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã phân công Phòng Tài nguyên và Môi trường quận là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân quận kết quả thực hiện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác thuộc quận và Ủy ban nhân dân 10 phường triển khai thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận để tổng hợp.

Nguồn: P.TNMT ()
Lượt xem: 1624
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất