Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
Nâng Cao Mức Độ Hài Lòng, Tạo Dựng Nền Hành Chính Công Khai, Minh Bạch
Thứ 6, Ngày 20/03/2020, 14:29 image

(VOH) - Năm 2019, quận Bình Tân đã thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu đưa ra về cải cách hành chính.

Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở tất cả các lĩnh vực đều đạt 100% (chỉ tiêu đưa ra là 98%); mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 98,97% (chỉ tiêu đưa ra 80%)... kết quả trên có được là nhờ quận thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể – chính trị xã hội; kịp thời ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, góp ý hợp lý, phù hợp với thực tiễn địa phương từ cơ quan báo chí và người dân... Từ đó, những tồn tại, hạn chế được khắc phục, nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải cách hành chính được triển khai và nhân rộng ở các cấp. Xung quanh nội dung này Phóng viên Phương Dung có phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh:

Đồng chí Lê Văn Thinh Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Ảnh: https://binhtan.hochiminhcity.gov.vn

* VOH : N ăm 2019 quận Bình Tân là một trong những đơn vị đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính. Vậy ông cho biết những kinh nghiệm và bài học rút ra trong quá trình đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính tại quận?

Ông Lê Văn Thinh: Quận nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính thông qua việc chủ động ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính, Quyết định số 8005/QĐ-UBND về đạo đức công vụ, Quyết định số 1430/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử.

Các cơ quan, đơn vị thuộc quận đều Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính với các nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ, công chức phải thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi công vụ.

Chọn giải pháp đột phá là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động hành chính cũng như dịch vụ hành chính công, từng bước nâng cao chất lượng, công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Quận đã chủ động tham khảo ý kiến chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông về các giải pháp công nghệ, chủ động báo cáo, kiến nghị Hội đồng nhân dân quận thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí kết dư của quận để thuê đơn vị tư vấn xây dựng các phần mềm ứng dụng.

Phát huy vai trò và thực hiện tốt công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến khu phố, tăng cường khảo sát sự hài lòng trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận.

* VOH : Hầu hết người dân và các doanh nghiệp đều có chung mong muốn thủ tục hành chính phải thực sự thông thoáng, minh bạch không gây phiền hà, nhũng nhiễu. Vậy ông cho biết quận Bình Tân có những động thái gì trước các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và doanh nghiệp?

Ông Lê Văn Thinh: Công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng Quy trình nội bộ và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Tập trung tuyên truyền và thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Tổ chức lấy ý kiến, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.

Gắn kết quả khảo sát sự hài lòng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với tiêu chí bình xét thi đua, xét chi thu nhập tăng thêm hàng Quý cho cán bộ, công chức

* VOH : Thực tế hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng; thái độ phục vụ của một số cán bộ công chức tại các bộ phận “một cửa” còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Ông Lê Văn Thinh: Lĩnh vực đất đai, xây dựng là lĩnh vực phức tạp, liên quan đến hồ sơ, quá trình sử dụng đất của người dân. Do địa bàn quận Bình Tân có tốc độ đô thị hóa nhanh vào những năm 2002 -2004, nên phát sinh các trường hợp người dân phân lô, bán nền đất bằng giấy tay không đảm bảo thủ tục và xây dựng không phép, đến nay quận đã cơ bản giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các căn cấp giấy cho các căn nhà đủ điều kiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người dân mua bán giấy tay qua nhiều chủ, thời điểm tạo lập không rõ ràng, dẫn đến hồ sơ phức tạp. Do đó, khi công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, có yêu cầu người dân chứng minh nguồn gốc đất, nguồn gốc tạo lập nhà, dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với công chức tiếp nhận.

* VOH : Nhiều người cho rằng nền hành chính yếu kém có nguyên nhân lớn từ đồng lương. Trong giải pháp ưu tiên cải cách hành chính vấn đề lương có được đặt ra ở quận Bình Tân không?

Ông Lê Văn Thinh: Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức được Ủy ban nhân dân quận thực hiện đúng theo quy định. Trong thời gian qua, Quận luôn kịp thời khen thưởng, biểu dương đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi nghĩ rằng, việc này sẽ càng thuận lợi hơn khi thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể thực hiện xét chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức đã góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống của công chức, viên chức. Ở quận Bình Tân, việc chi thu nhập tăng thêm được quận tổ chức nghiêm túc, xét đúng quy trình với các tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng, có sơ kết đánh giá và từng bước hoàn thiện đã tạo sự công bằng và động lực để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* VOH : Kết quả cải cách hành chính đạt được trong những năm vừa qua góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của quận. Vậy ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới?

Ông Lê Văn Thinh: Trong năm 2020, Quận sẽ tiếp tục chọn ứng dụng công nghệ thông tin làm giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Xây dựng Thành phố thông minh tại quận Bình Tân.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 với 08 chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, đưa các chỉ tiêu về cải cách hành chính vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy mạnh công tác khảo sát, thường xuyên thu thập ý kiến của người dân, tổ chức, báo chí để nghiên cứu, đề ra các giải pháp CCHC cũng như kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn của CBCCVC trong thi hành công vụ.

*VOH: Xin cám ơn ông.

Phương Dung

Nguồn: VPHDND-UBND Quận ()
Lượt xem: 295
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất