Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
Tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc Bác - đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân”
Thứ 5, Ngày 19/09/2019, 14:18 image

Sáng 19/9, Quận ủy Bình Tân tổ chức tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc Bác - đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân” và tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Đến dự có đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy nhấn mạnh, “Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá thể hiện tư tưởng, cốt cách, tâm hồn cao đẹp và đạo đức cách mạng trong sáng của Bác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam hôm nay và muôn đời sau. Di chúc của Người còn là văn kiện lý luận quan trọng của Đảng, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; là hành trang vững chắc để toàn dân đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Hơn 15 năm qua kể từ khi thành lập Quận, Đảng bộ quận đã kiên trì phấn đấu thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh toàn dân và dân chủ Xã hội chủ nghĩa; không ngừng đổi mới, phát triển kinh doanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tiếp tục xây dựng quận Bình Tân phát triển toàn diện theo hướng sạch đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của thành phố”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được chú trọng, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, tăng cường công tác quản lý đô thị, thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mười lăm năm qua, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng ở mức cao và ôn định, bình quân 27%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”. Thu ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương tăng bình quân 19,67%/năm. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị chuyển biến tích cực, Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng luôn được chú trọng thực hiện, những thành tựu của quận đạt được mang ý nghĩa sâu sắc, tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong lòng Đảng bộ và nhân dân quận, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác.

Qua 5 bài tham luận được báo cáo và ý kiến tham gia thảo luận, các đại biểu tập trung vào những nội dung về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, “Đẩy mạnh phong trào, mô hình “Dân vận khéo” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân”, “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Công an Nhân dân thực hiện tốt 6 lời dạy của Bác, xây dựng đơn vị vững mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội”,…

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khẳng định “Bản Di chúc lịch sử của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 50 năm trước vẫn còn nguyên giá trị về mặt lý luận và thực tiễn; những điều Bác căn dặn trong Di chúc vẫn tươi nguyên tính thời sự, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho Đảng ta, Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau”.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã tích cực tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn quận, cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở đã tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, tiếp tục tạo được sức lan tỏa trong trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xác định những nhiệm vụ quan trọng trong năm, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Chính trị xã hội quận, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giá trị quý báu của Bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong từng Đảng bộ, chi bộ , trong hệ thống chính trị, trong nhân dân từ quận đến cơ sở về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác; từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và cà nhiệm kỳ 2015 -2020, chú ý lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thanh niên, lực lượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng đảng viên trẻ phải không ngừng học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác “Học để làm người, làm việc rồi mới làm cán bộ”.

Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). File: tang giay khen

Dịp này, Quận ủy tặng giấy khen 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Lê An

Nguồn: TTVH ()
Lượt xem: 1675
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất