TIN ANTT - PCCC
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở
Thứ 5, Ngày 12/09/2019, 14:48 image

Sáng 12/9, UBMTTQ Việt Nam quận tổ chức tập huấn công tác Mặt trận cơ sở chuyên đề “giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng” và hướng dẫn công tác bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

Lớp tập huấn do đồng chí Lý Ngọc Thạch, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật UBMTTQ Việt Nam thành phố phổ biến hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của Ban Thanh tra nhân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về hoạt động giám sát của một số Ban Thanh tra nhân dân và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố để các đại biểu tham khảo, vận dụng khi thực hiện tại đơn vị.

Qua buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng, nâng cao kỹ năng giám sát phản biện xã hội, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Lý Ngọc Thạch, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật UBMTTQ Việt Nam thành phố phổ biến hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của Ban Thanh tra nhân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

Đồng chí Lê Phúc Hậu, Chuyên viên Văn phòng UBMTTQ Việt Nam thành phố phổ biến, hướng dẫn cán bộ Mặt trận 10 phường công tác văn phòng

Trước đó, chiều 11/9, đồng chí Lê Phúc Hậu, Chuyên viên Văn phòng UBMTTQ Việt Nam thành phố đã phổ biến, hướng dẫn cán bộ Mặt trận 10 phường công tác văn phòng về “quản lý, lập hồ sơ lưu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; công tác bảo vệ bí mật nhà nước của hệ thống Mặt trân.”

Thiên Bảo

Nguồn: TTVH ()
Lượt xem: 10330
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất