Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
Bình Tân nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ 5, Ngày 12/09/2019, 11:58 image

Sáng 12/9, Quận ủy Bình Tân tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận. Đến dự có đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Theo đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận qua 15 năm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX nhận thức, hiểu biết về pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể quận, phường đã ý thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm trong vận động tổ chức thực hiện. Toàn quận đã tổ chức trên 16.783 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật cho khoảng 142.761 lượt người là đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, báo cáo viên pháp luật quận, tuyên truyền viên pháp luật phường và  nhân dân; biên soạn hơn 11.137 bộ tài liệu tuyên truyền liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, chuyển phát kịp thời hàng trăm loại tài liệu pháp luật do cơ quan cấp trên hỗ trợ.

Các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể và phường đã tích cực hưởng ứng và tham gia tổ chức hơn 294 cuộc thi, hội thi tuyên truyền pháp luật thu hút đông đảo các đối tượng tham gia như: hội thi “hòa giải viên giỏi”, “hộ tịch giỏi”, “cán bộ, công chức phường giỏi”, “công an khu vực giỏi”, “tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội”, “tuyên truyền về cải cách hành chính”,… từ 2003 đến nay đã tổ chức 96 phiên tòa xét xử lưu động với hơn 265 lượt người tham dự góp phần giáo dục sâu sắc ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Quận đã hỗ trợ pháp lý hơn 1.746 vụ việc cho hơn 3.596 đối tượng ở các lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân - gia đình, đất đai - nhà ở, thừa kế lao động, thừa kế, lao động - việc làm, chính sách, vay vốn,… Hiện nay, quận có 130 tổ hòa giải với 792 hòa giải viên, tỷ lệ hòa giải thành đạt trung bình trên 80%.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Võ Ngọc Quốc Thuận tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX

Phát biểu chỉ đạo, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Võ Ngọc Quốc Thuận đề nghị hệ thống chính trị quận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các bộ và nhân dân. Rà soát lại các đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu tổ chức cơ quan, đơn vị và trách nhiệm tham mưu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong chỉ đạo triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và người tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, ban, ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của quận. Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở cơ sở, đối tượng đặc thù; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn đô thị, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

Dịp này, Quận ủy Bình Tân tặng giấy khen 24 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX.

Lê An

Nguồn: TTVH ()
Lượt xem: 1372
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất image Các dự án chuẩn bị đầu tư