Quản lý đô thị - Giao thông
Thực trạng, nguyên nhân và kết quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn quận Bình Tân.
Thứ 3, Ngày 03/09/2019, 09:15 image

Thực trạng, nguyên nhân và kết quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn quận Bình Tân.

Thực trạng, nguyên nhân và kết quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn quận Bình Tân.

Thực trạng, nguyên nhân và kết quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn quận Bình Tân.

Thực trạng, nguyên nhân và kết quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn quận Bình Tân.

     I.    Thực trạng:
     1. Thực trạng hệ thống thoát nước, địa hình:
     Quận Bình Tân có diện tích tự nhiên là 5.202,1ha, thuộc lưu vực tiêu thoát nước phía Tây Thành phố. Hệ thống thoát nước của Quận được phân bố dọc theo các tuyến đường, hẻm và thoát ra các tuyến kênh, rạch; trong đó, đa phần được kết nối liên thông với tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có chiều dài 16 km (trên tổng chiều dài 32 km của toàn tuyến) và chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của sông Sài Gòn và sông Chợ Đệm.
    Địa hình thấp dần theo hướng Bắc - Nam, từ trục Quốc Lộ 1 ra hai hướng Đông và Tây, cao độ ổn định từ 2,0m đến 4,0m theo hệ cao độ Quốc Gia (khu vực cao nhất thuộc các phường Bình Hưng Hòa có địa hình từ 2,5m đến 4,0m; khu vực  thấp nhất thuộc các phường An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A địa hình từ 0,6m đến 1,8m); có khoảng 1.131ha đất tự nhiên thấp hơn mực nước triều cường cao nhất hiện nay là +1,68m, chiếm tỷ lệ 21,8% tổng diện tích tự nhiên, tập trung tại khu vực rạch Bà Tiếng, kênh 10 Xà, rạch Ông Búp, đường Tỉnh Lộ 10, đường Kinh Dương Vương, đường Hồ Học Lãm, …
     2. Thực trạng ngập nước:
Theo thống kê đầu năm 2016, khi mưa lớn kết hợp triều cường trên địa bàn quận xảy ra ngập thường xuyên tại 12 điểm, lưu vực chính; trong đó, 06 điểm, lưu vực do Thành phố quản lý gồm: lưu vực đường Kinh Dương Vương, đường Tên Lửa, đường Hồ Học Lãm, đường Tỉnh Lộ 10, đường Nguyễn Cửu Phú và đường An Dương Vương và 06 điểm, lưu vực ngập do quận Bình Tân quản lý gồm đường Tập Đoàn 6B, đường Lê Tân Bê, kênh Liên Xã – rạch Ông Búp, đường Chiến Lược, đường vào khu Y tế kỹ thuật cao và đường Sinco (đoạn từ cống Bà Mua đến Hồ Học Lãm); trong đó, nặng nhất là lưu vực kênh Liên Xã - rạch ông Búp, đường Hồ Học Lãm, lưu vực đường Kinh Dương Vương, ngập sâu trung bình 0,3  0,8m ảnh hưởng đến tình hình giao thông, kẹt xe trong khu vực.
Ngoài ra, còn xảy ra ngập cục bộ, nhẹ tại một số tuyến đường, hẻm trong khu dân cư hiện hữu như đường Quốc Lộ 1, kênh Mương Lệ, đường số 14, đường Tân Hòa Đông, đường Mã Lò, khu dân cư Thăng Long, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông, Khu dân cư Nam Long, Khu dân cư Hương Lộ 5, cư xá Phú Lâm C, ...
    II.    Nguyên nhân chính gây ngập:
    -    Quá trình phát triển đô thị đã làm thu hẹp và mất dần các thể tích chứa nước tự nhiên như ao hồ, tình trạng xây dựng lấn chiếm kênh rạch làm thu hẹp, tắt nghẽn dòng chảy và quá trình bêtông hóa đã làm giảm đáng kể diện tích thấm.
    -    Hệ thống kênh rạch được quy hoạch là trục tiêu thoát nước chính chưa được đầu tư theo quy hoạch, hiện trạng không đủ khả năng tiêu thoát nước: rạch Bà Tiếng, kênh 10 Xà, rạch Bà Lựu, kênh Liên Xã - rạch ông Búp, … hệ thống cống kiểm soát triều trên các tuyến kênh rạch chưa được đầu tư.
    -    Hệ thống cống thoát nước các trục đường chính chưa được đầu tư, hiện trạng không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước: đường Hồ Học Lãm, đường Tỉnh Lộ 10, đường An Dương Vương (đoạn từ Tân Hòa Đông đến Tỉnh Lộ 10), đường Võ Văn Kiệt, …
    -    Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ hệ thống thoát nước đạt hiệu quả chưa cao; một bộ phận người dân còn lấn chiếm, xã rác xuống hệ thống thoát nước và kênh, rạch.
    -    Do tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng, triều cường và tần suất mưa ngày càng tăng cao.
    -    Cao trình mặt đường một số tuyến thấp hơn đỉnh triều cường +1.68m.
    -    Các khu dân cư hiện hữu có địa hình thấp, có khoảng 1.131ha đất tự nhiên thấp hơn mực nước triều cường +1,71m; chiếm tỷ lệ khoảng 20,8%,… tập trung tại các phường An Lạc, An Lạc A, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Trị Đông B.
     III.    Kết quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước:
    1.    Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân:
    -    Ủy ban nhân dân 10 phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, không xây dựng, sử dựng lấn chiếm hệ thống thoát nước, không thờ ơ với hành vi xâm hại hệ thống thoát nước của người khác (như bít miệng thu nước hố ga, rả rác xuống lòng kênh rạch) bằng nhiều hình thức như thông qua cuộc họp khu phố, tổ dân phố, xe loa phát tin, panô, băng rôn, cẩm nang tuyên truyền, …
    -    Vận động hộ dân sống ven kênh rạch cam kết không xả rác xuống kênh rạch và cùng với Ban, Ngành, Đoàn thể địa phương ra quân thực hiện vớt rác, lục bình, cắt cỏ trên các tuyến kênh rạch như Sông Kinh, kênh Nước Đen, kênh Liên Xã, kênh 19/5, … góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, quản lý kênh rạch.
     2.    Về công tác quản lý, duy tu nạo vét hệ thống thoát nước, xử lý các điểm ngập nước hiện hữu:
     -    Đã thực hiện nạo vét cống thoát nước 526 tuyến đường, 139 tuyến hẻm, thực hiện lắp đặt, thay thế lưới chắn rác, hầm ga và van ngăn mùi 430 tuyến đường, với 7.244 hầm ga, với tổng kinh phí 40,96 tỷ đồng; đã hoàn thành nạo vét 48 tuyến kênh rạch, với tổng kinh phí 63,59 tỷ đồng. Ngoài ra, Chủ đầu tư các dự án 1/500 đã nạo vét hệ thống cống thoát nước 252 tuyến đường do các Chủ đầu tư quản lý.
     -    Đã thực hiện mở rộng 46 vị trí thắt dòng chảy trên các tuyến kênh rạch để đảm bảo cho việc thoát nước hiệu quả; gồm: thay thế 38 cống lún sụp trên kênh Liên Xã, rạch Ông Búp, rạch Bà Lựu bằng cầu bản (vốn ngân sách 28 vị trí, với kinh phí 14,35 tỷ đồng; vốn vận động nhân dân 10 vị trí, với kinh phí khoảng 1,0 tỷ đồng) và mở rộng bờ kênh 08 vị trí (rạch Bà Tiếng, phường Bình Trị Đông B: 01 vị trí, rạch Ông Búp, phường Tân Tạo: 07 vị trí).
    -    Về kiểm tra, xử lý lấn chiếm: qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý 33 vị trí lấn chiếm  kênh rạch. Đồng thời, theo các văn bản chỉ đạo của Sở, Ngành thành phố thì trên địa bàn quận Bình Tân có 04 tuyến kênh rạch , 01 vị trí cửa xả , 04 vị trí hầm ga  và 02 vị trí cống thoát nước  bị lấn chiếm, thắt dòng chảy; hiện Ủy ban nhân dân Quận đã cơ bản xử lý xong, còn 01 vị trí đang xử lý (Cống hộp bến xe Miền Tây).
    3.    Về thực hiện các dự án chống ngập, đầu tư nâng cấp các tuyến đường, hẻm:
    -    Đối với các dự án do Sở, Ngành Thành phố thực hiện: Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 dự án . Đang triển khai thủ tục thực hiện đầu tư 05 dự án . Đồng thời, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước đã lắp đặt trạm bơm tại vị trí kênh Tham Lương – Kinh Dương Vương và vị trí kênh 10 Xà – kênh Tham Lương để bơm ứng cứu cho lưu vực khi xảy ra mưa và triều cường. Ngoài ra, thi công lắp đặt trạm bơm tại rạch Bà Tiếng (gần đình An Lạc) để bơm ứng cứu cho lưu vực rạch Bà Tiếng.
    -    Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện: Hoàn thành nâng cấp, sửa chữa 21 tuyến đường , 535 tuyến hẻm , mở rộng khẩu độ cửa xả kênh Mười Xà, cải tạo miệng thu nước vào cống hộp Bến xe Miền Tây phía sau khu dân cư Lý Chiêu Hoàng. Đang triển khai thi công: dự án nâng cấp đường Nguyễn Cửu Phú, dự án lắp đặt cống hộp kênh Mương Lệ, đang lập thủ tục triển khai thực hiện 13 dự án đầu tư theo quy hoạch các tuyến kênh rạch  và 05 dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng kênh rạch .
    IV.    Đánh giá:
Với những kết quả đạt được nêu trên, tình hình giảm ngập nước trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã xóa ngập 07/12 điểm, lưu vực ngập (đường Kinh Dương Vương, đường vào khu y tế kỹ thuật cao, đường Lê Tấn Bê, đường Tỉnh Lộ 10, đường An Dương Vương, đường Tập Đoàn 6B và đường Sinco) và giảm ngập 05 điểm, lưu vực ngập (đường Tên Lửa, đường Hồ Học Lãm, đường Nguyễn Cửu Phú, kênh Liên Xã – rạch Ông Búp và  đường Chiến Lược). Đồng thời, các điểm ngập cục bộ cũng đã giảm về thời gian, mức độ ngập.

Nguồn: QLĐT ()
Lượt xem: 10505
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất image Các dự án chuẩn bị đầu tư