Giáo dục - Y tế - Văn hóa - Thể thao - Dân tộc
TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN, QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Thứ 5, Ngày 15/08/2019, 15:37 image

Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức tập huấn công tác dân vận của chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở tại Hội trường A. Thông qua Hội nghị triển khai các văn bản:

1. Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/QU ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Quận ủy Bình Tân về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

2. Thông tri số 08-TT/QU ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

3. Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở phường, xã, thị trấn.

4. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Kim Long - Phó Trưởng phòng Nội vụ quận cho biết, mục đích Hội nghị tập huấn này nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung công tác dân vận của chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quận góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; góp phần ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thành phần tham dự tập huấn gồm đại diện lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn cơ sở, đại diện Ban Thanh tra nhân dân, cán bộ phụ trách công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận và Ủy ban nhân dân 10 phường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; đại diện Ban Thanh tra nhân dân và Chủ tịch công đoàn cơ sở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường Bồi dưỡng giáo dục, trường chuyên biệt; giám đốc, công đoàn cơ sở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Bình Tân; Trưởng khu phố 10 phường.

Đồng chí Lưu Huê Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã triển khai, hướng dẫn tại Hội nghị

Đồng chí Lưu Huê Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã triển khai, hướng dẫn tại Hội nghị

Trần Thị Thu Hiền - Chuyên viên Phòng Nội vụ quận

 

Nguồn: P.Nội vụ ()
Lượt xem: 1989
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất