Kinh tế - Xã hội - Môi trường
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
Thứ ba, Ngày 28/05/2019, 18:38 image

Ngày 13/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 14/02/2019 triển khai Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Bình Tân, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành thói quen phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các chủ nguồn thải ngay khi có phát sinh; chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành 03 loại gồm: chất thải hữu cơ dễ phân hủy, chất thải có khả năng tái sử dụng/tái chế, chất thải còn lại; 100% các cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, cơ quan Đảng, Đoàn thể, Chính quyền, hệ thống chính trị, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn quận thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; công tác tuyên truyền và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phải được thực hiện thường xuyên liên tục để đạt được yêu cầu 100% các chủ nguồn thải có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo lộ trình thực hiện. Thông qua việc ban hành Kế hoạch triển khai, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã phân công các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao để cùng đạt hiệu quả trong công tác thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Bình Tân.

Trang bị thùng rác phục vụ phân loại rác tại nguồn tại phường An Lạc A.

Cán bộ môi trường hướng dẫn người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Nguồn: TNMT ()
Lượt xem: 179
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Thành phố
image Quận
image Phường
image ISO
image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất image Các dự án chuẩn bị đầu tư