Kinh tế - Xã hội - Môi trường
HOẠT CHẤT THUỐC DIỆT CHUỘT ĐƯỢC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG VÀ CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
Thứ năm, Ngày 31/01/2019, 10:45 image

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân và người dân hiểu rõ và thực hiện theo quy định của pháp luật, Phòng Kinh tế quận thông tin các hoạt chất thuốc diệt chuột được phép sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam theo Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam và Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau:

- 10 hoạt chất thuốc diệt chuột được phép sử dụng ở Việt Nam:

1) Alkaloid (chiết xuất bằng nước từ cây lá ngón)

2) Brodifacoum (min 91%)

3) Bromadiolone (min 97%)

4) Coumatetralyl (min 98%)

5) Diphacinone (min 95%)

6) Flocoumafen (min 97.8%) 0.005% block bait

7) Sulfur 33% + Carbon

8) Warfarin

9) Zinc Phosphide (min 80 %)

10) Antimice 3DP

- 01 hợp chất thuốc diệt chuột cấm sử dụng ở Việt Nam: Hợp chất của Tali (Talium compond (Tl)).

Việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (đối với thuốc diệt chuột là thuốc bảo vệ thực vật) phải tuân thủ theo Khoản 2, Điều 64, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; và Điều 25, Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

PHÒNG KINH TẾ QUẬN BÌNH TÂN

Nguồn: KT ()
Lượt xem: 308
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Thành phố
image Quận
image Phường
image ISO
image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất image Các dự án chuẩn bị đầu tư