HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHÓA II TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY
Thứ hai, Ngày 17/12/2018, 12:54 image

Trong 2 ngày 13,14/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận khóa II tổ chức kỳ họp thứ bảy. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trương Trung Kiên, Trưởng Ban đô thị HĐND thành phố; Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND thành phố; Lê Văn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN quận; Nguyễn Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, đại biểu HĐND thành phố; Nguyễn Thị Tố Trâm, Phó Ban thời sự Báo Người Lao động, đại biểu HĐND thành phố; Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Phó Chủ tịch UBND P.Tân Tạo A, đại biểu HĐND thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các Ban HĐND, Thường trực UBND quận, Trưởng các phòng, ban quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể chính trị xã hội quận; Đảng ủy - HĐND - UBND 10 phường.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận nhấn mạnh: Kỳ họp thứ bảy, HĐND quận khóa II không chỉ là kỳ họp thường lệ cuối năm mà còn là kỳ họp đánh dấu giữa nhiệm kỳ của HĐND quận nên tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ tập trung một số nhiệm vụ, nội dung quan trọng như: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; xem xét các nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và quyết định dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; thảo luận và thông qua các tờ trình của UBND quận, Thường trực HĐND quận theo quy định của pháp luật. Xem xét báo cáo của UBND quận về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các báo cáo công tác năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận; báo cáo hoạt động xây dựng chính quyền của UBMTTQVN quận;… Một nội dung quan trọng trong kỳ họp này đó là HĐND quận sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ HĐND quận bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội (khóa XIII). Cũng tại kỳ họp, HĐND quận sẽ chất vấn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng các phòng, ban chuyên môn của quận về thực hiện lời hứa, giải pháp trong các Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND quận trong các năm 2016, 2017, 2018 và các kết luận của các phiên giải trình của Thường trực HĐND quận, các Nghị quyết giám sát chuyên đề tại các kỳ họp HĐND quận. Với tính chất quan trọng trên, đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại kỳ họp.

Kỳ họp nghe đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019. Năm 2018, UBND quận đã chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả của từng thành viên UBND quận; ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự giám sát của HĐND quận và sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND quận, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể vượt 5 chỉ tiêu, đạt 10 chỉ tiêu, không đạt 3 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 58.393,385 tỷ đồng (đạt 101,17%) so với kế hoạch năm, tăng 16,54%. Thương mại - dịch vụ đạt 28.652 tỷ đồng, đạt 102,35% kế hoạch năm, tăng 24,86% so với cùng kỳ, tỷ trọng chiếm 49,07% tổng giá trị sản xuất, tăng 3,27% so với tháng 12/2017. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 29.667,276 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch năm, tăng 9,53% cùng kỳ, tỷ trọng chiếm 50,81% tổng giá trị sản xuất. Đến 2/2018, có 8.312 đơn vị đầu tư mới, tăng 2,16% so với cùng kỳ (tăng 176 đơn vị), trong đó có 4.402 doanh nghiệp, tăng 6,76% (tăng 279 doanh nghiệp), 3.919 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 15.058,39 tỷ đồng,…Thu chi ngân sách đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 3,7% so với cùng kỳ, thu ngân sách địa phương vượt 39% dự toán năm, thu thuế phi nông nghiệp 10 phường vượt dự toán năm. Thu ngân sách phường tăng 12,9% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 77/77 tuyến hẻm, đạt 100% kế hoạch năm, đầu tư và đưa vào sử dụng 8 công trình giáo dục, 3 công trình hành chính sự nghiệp, 20 công trình giao thông,… Đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh 8 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Tăng cường chỉ đạo, làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở để yêu cầu đầu tư, bàn giao công viên cây xanh, công trình công cộng, đến nay, tỷ lệ diện tích cây xanh tăng 33,76% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ diện tích công trình công cộng tăng 8,24% so với đầu nhiệm kỳ được dư luận, nhân dân ủng hộ. Đã hoàn thành công tác giảm nghèo trong năm 2018 trước 2 năm. Đưa vào sử dụng 3 trường mới, cải tạo mở rộng 5 trường.

Công tác quốc phòng được thành phố xếp hạng 3/24 quận, huyện. Hoàn thành chỉ tiêu về giao quân cả về chất lượng và số lượng, được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố xếp hạng nhất trong 24 quận, huyện về công tác giao quân năm 2018.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt, số vụ tai nạn giảm 11,11% so với cùng kỳ. Công tác PCCC được kéo giảm, xảy ra 49 vụ (giảm 60,4%).

Đến nay, quận đã thực hiện trực tuyến mức độ 3 với 61/177 thủ tục (tỷ lệ 34,46%), trực tuyến mức độ 4 với 13/177 thủ tục (tỷ lệ 7,34%). Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định, đã giải quyết đạt tỷ lệ 95,2% đơn thư thuộc thẩm quyền…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận đóng góp ý kiến về các báo cáo: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; công tác thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; Tờ trình và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu đến nay; báo cáo của UBMTTQVN quận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; kết quả xét xử của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận năm 2018; Tờ trình về danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND quận bầu; Chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Thinh dành thời gian phát biểu về tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2018 và đưa ra các giải pháp cho năm 2019. Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND quận nhận trách nhiệm về những mặt còn hạn chế trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh sẽ triển khai giải pháp khắc phục ngay trong quý I /2019 và đưa ra một số nội dung trọng tâm trong năm 2019 như: Thứ nhất, Bám sát chủ đề năm 2019 là "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội". Nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác cải cách hành chính. Chủ động phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng tại từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực và trên địa bàn quận. Thứ hai, Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển của quận; tăng cường công tác tiếp xúc, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt từ 14% đến 15%. Thứ ba, tiếp tục thực hiện 7 chương trình đột phá, đảm bảo tiến độ cụ thể theo kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020, xác định rõ những việc, các chỉ tiêu đã thực hiện đến đâu trong từng chương trình, từ đó xác định những giải pháp tiếp theo để thực hiện hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, điều hành, phương thức triển khai thực hiện. Thứ tư, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, đẩy nhanh việc triển khai 02 công trình đòn bẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2020 diễn ra trong 2 ngày 13,14/12/2018

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh HĐND quận

Phát biểu bế mạc, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu HĐND quận; sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan, phòng ban liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND quận tích cực chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND quận và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Thường trực HĐND quận, Ban Kinh tế- xã hội, Ban pháp chế HĐND quận, UBND quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo thực hiện các Nghị quyết mới đã được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Lê An

 

Nguồn: TTVH ()
Lượt xem: 713
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Thành phố
image Quận
image Phường
image ISO
image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất image Các dự án chuẩn bị đầu tư