TIN TỨC HOẠT ĐỘNG UBND 10 PHƯỜNG
Phường Bình Hưng Hòa A: Chặng đường 15 năm thành lập và phát triển
Thứ ba, Ngày 04/12/2018, 10:26 image

Thấm thoát 15 năm đã trôi qua tính từ khi thành lập quận Bình Tân và 10 phường (trong đó có phường Bình Hưng Hòa A) vào ngày 03/12/2003. Chừng ấy năm với những bước phát triển nhanh và bền vững, nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ; sự quản lý, điều hành của UBND phường; sự đoàn kết thống nhất hành động của Quân sự, Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường; sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn phường; sự đồng thuận hiệp lực của các tầng lớp nhân dân ở 27 khu phố. Tất cả đã chung tay góp sức đưa phường Bình Hưng Hòa A trở thành phường phát triển khá toàn diện theo hướng văn minh, giàu mạnh, nghĩa tình.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A (nhiệm kỳ 2015 - 2020) ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Thành viên UBND phường Bình Hưng Hòa A (nhiệm kỳ 2016 - 2021) ra mắt nhận nhiệm vụ

Đoàn công tác Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A (năm 2016) theo Điều 30 Điều lệ Đảng

Lãnh đạo quận, phường đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hướng nhân dịp 30/4/2018

Một góc tuyến đường Kênh Nước Đen đã được cải tạo, chỉnh trang xanh, đẹp

Thật vậy, những kết quả đạt được từ quá trình thực hiện các nghị quyết: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X (nhiệm kỳ 2005 - 2010), Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII (2015 - 2020) đã minh chứng cho quyết tâm ấy của Đảng bộ phường, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân kể từ khi thành lập phường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân hàng năm luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh và thương mại, dịch vụ (TM-DV) hàng năm có chiều hướng tăng lên. Cụ thể: đầu năm 2014, toàn phường có 280 đơn vị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và trên 1.200 hộ TM-DV, tính đến cuối năm 2017 đã có 2.131 đơn vị CN-TTCN  và 2.536 hộ TM-DV.

Được vậy là nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường luôn theo chiều hướng tích cực, tốc độ tăng ngành dịch vụ nhanh hơn so với công nghiệp và nông nghiệp, phù hợp với cơ cấu chuyển dịch chung của thành phố và định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận qua từng nhiệm kỳ. Thu ngân sách địa phương năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu năm 2004, tổng thu ngân sách đạt 1,6 tỷ đồng thì đến cuối năm 2017 thu ngân sách đạt trên 32,9 tỷ đồng. Về quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành công tác quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000, phủ kín 100% diện tích đất tự nhiên toàn phường, đạt mục tiêu đề ra; đã cấp trên 16.200 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất; tiến hành chỉnh trang, nâng cấp và đưa vào sử dụng tổng cộng 828 tuyến hẻm với tổng chiều dài trên 155 km (kinh phí nhân dân đóng góp làm giai đoạn 1 ước trên 260 tỷ đồng), trong đó, có 56 tuyến hẻm với tổng chiều dài 3.750 mét do người dân đóng góp cả 2 giai đoạn với tổng số tiền là 8,9 tỷ đồng; đã gắn tổng cộng trên 27.000 đồng hồ nước cho người dân (tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%). Về giáo dục - đào tạo và dạy nghề, về phát triển văn hóa - xã hội, về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp cũng có nhiều tiến bộ rõ nét...

Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường luôn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chủ đề từng năm do Bộ Chính trị phát động. Trong đó, xác định rõ yêu cầu, nội dung, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trên địa bàn phường, nhất là luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Thật vậy, với vai trò vừa là nền tảng của Đảng, vừa là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ khu phố thực sự là cầu nối giữa hệ thống chính trị với nhân dân ngày càng được phát huy tốt trên địa bàn dân cư. Đại đa số đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn được phẩm chất đạo đức, trưởng thành qua thực tiễn, chấp hành sự phân công, đoàn kết, hợp tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và nâng cao.

Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng luôn được coi trọng và không ngừng tăng cường, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Trong đó, qua triển khai cuộc vận động và quán triệt thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm gần đây, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu, rộng trong nhân dân. Nhờ thế, góp phần khắc phục được bệnh hình thức, tham nhũng, quan liêu, lãng phí của công... Công tác tổ chức và cán bộ cũng được tập trung nâng cao về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cấp ủy Đảng, cùng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tính đến nay, toàn phường có 46 chi bộ trực thuộc (trong đó, có 9 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập) với tổng số đảng viên là 624 đảng viên; trong năm 2018 thành lập mới 5 Chi bộ (trong đó có 4 Chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước), đồng thời, kết nạp thêm 94 đảng viên mới... Không những thế, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chú trọng kết nạp đảng viên là đoàn viên ưu tú ở các khu phố, đoàn viên, công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đảm bảo đảng viên mới là những cá nhân tiêu biểu, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt. Công việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng chặt chẽ, đúng thực chất, bình quân hàng năm có 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng luôn được tiến hành đồng bộ, thường xuyên và có hiệu quả nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và thông qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn 27 khu phố.

 Công tác vận động quần chúng luôn được Đảng bộ phường đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm hướng đến chăm lo và bảo vệ quyền lợi thiết thực của nhân dân, thực hiện tốt chính sách an dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Song song, cũng phát huy tốt vai trò Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, giám sát xây dựng Chính quyền; và tham gia nhiều phong trào hành động cách mạng như: phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong việc chỉnh trang, nâng cấp các tuyến hẻm, vận động tạo Quỹ "Vì người nghèo" phường để chăm lo cho người nghèo, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"...

Ngoài ra, Đảng bộ phường và cả hệ thống chính trị phường cũng đã tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho từng đơn vị, từng bộ phận để thực thi nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường theo từng nhiệm kỳ, với quyết tâm phân kỳ thời gian thực hiện nhằm hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu trên tất cả lĩnh vực đã đề ra trong Nghị quyết. Nhiều Chương trình hành động của Đảng ủy, UBND phường được nghiên cứu, bàn bạc, thảo luận và thống nhất ý chí, hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và tình hình thực tiễn trên địa bàn phường.

Các chương trình hành động đều có nhận định, đánh giá kết quả thực hiện được trong từng giai đoạn; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, tồn tại cần khắc phục cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện cho các giai đoạn tiếp theo. Đâu chỉ có vậy, để đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), cả hệ thống chính trị phường đã tập trung thực hiện hai nhóm giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và về xây dựng hệ thống chính trị. Về phát triển kinh tế - xã hội: đã và đang tiếp tục tạo chuyển biến về thực hiện quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị; tiếp tục hoàn thiện nền tảng cơ cấu kinh tế đã tạo lập được gắn với các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập; ra sức đầu tư mạnh hơn cho văn hóa - xã hội, trong đó, chú ý cân đối vốn đầu tư cho giáo dục, khoa học, dạy nghề, văn hóa, thể dục, thể thao để biến thành kinh tế chứ không phải dồn tất cả cho kinh tế; tiếp tục nâng cao chất lượng sống cho người dân; tập trung khai thác thế mạnh kinh tế của phường.

Về xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ phường đối với UBND phường, với hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân và phải tăng cường đi cơ sở; tiếp tục coi trọng việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn dân cư; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ phường trong thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển và bảo vệ phường...

Trong 15 năm qua, tiến hành thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường qua từng nhiệm kỳ, mặc dù có những khó khăn, thách thức tác động bất lợi, nhưng tình hình phát triển KT-XH phường luôn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao; tình hình QP-AN, công tác giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường cũng có nhiều nét tiến bộ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt có sự tập trung lãnh đạo của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của người dân, công nhân, người lao động trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần cho chương trình "Giảm nghèo bền vững" của phường thêm khởi sắc. Hiện phường Bình Hưng Hòa A cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố (giai đoạn 2016 - 2020).

Những năm tiếp theo, tin rằng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa A sẽ tiếp tục chung tay ra sức xây dựng, củng cố, kiện toàn ngôi nhà chung Bình Hưng Hòa A sao cho ngày càng bền vững, to đẹp, lộng lẫy thêm lên. Đó cũng là niềm kỳ vọng, sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phường Bình Hưng Hòa A anh hùng.

HUỲNH BÁ TUẤN

Nguồn: BHHA ()
Lượt xem: 107
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Thành phố
image Quận
image Phường
image ISO
image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất image Các dự án chuẩn bị đầu tư