Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
image
14/06/2021
Từ ngày 14/6/2021, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân triển khai hệ thống lấy số trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận...
Tin đã đưa
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất