Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
Thông báo số 86/TB-HĐTDVC ngày 10/01/2022 của Hội dồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi Thường giải phóng mặt bằng quận về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân năm 2021
Thứ 3, Ngày 11/01/2022, 09:17 image

Thông báo số 86/TB-HĐTDVC ngày 10/01/2022 của Hội dồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi Thường giải phóng mặt bằng quận về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân năm 2021. 86-Thông báo.pdf

Nguồn: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận ()
Lượt xem: 130
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất