Quản lý đô thị - Giao thông
Thanh tra quận Bình Tân công bố Quyết định Đoàn kiểm tra để giám sát việc thực hiện các quyền dân sự và chính trị năm 2022
Thứ 4, Ngày 05/10/2022, 07:39 image

Vào lúc 14h, ngày 04 tháng 10 năm 2022 tại Thanh tra quận, Đoàn thanh tra đã tiến hành họp triển khai Quyết định thanh tra số 2060/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về Đoàn kiểm tra để giám sát việc thực hiện các quyền dân sự và chính trị năm 2022 tại Phòng Tư pháp quận và Ủy ban nhân dân 10 phường. 

Ông Phan Anh Tài – Phó Chánh Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Sau đó, ông Phan Anh Tài – Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra. Đồng thời, phổ biến, quán triệt rõ mục đích, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và thông báo rõ về thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với đối tượng được thanh tra và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra. 

Các thành viên Đoàn dự họp triển Quyết định Đoàn thanh tra

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra thông báo Lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra và đề nghị các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn. Đơn vị được thanh tra thống nhất với Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra./.                                                                

Nguồn: Thanh tra ()
Lượt xem: 534
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất