Hoạt động của lực lượng vũ trang
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Diễu hành tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ 5, Ngày 23/07/2020, 16:52 image

Đồng chí Đỗ Đình Thiện, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận phất cờ ra quân diễu hành xe hoa, xe loa tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân toàn quận nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáng 20/7, đồng chí Đỗ Đình Thiện, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận phất cờ ra quân diễu hành xe hoa, xe loa tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, từ đó cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MINH NGUYÊN

Nguồn: P. Nội vụ ()
Lượt xem: 11056
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất