TIN ANTT - PCCC - NỘI CHÍNH
Thanh tra quận Công bố quyết định Đoàn thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A
Thứ 2, Ngày 01/04/2024, 14:08 image

Thực hiện Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm 2024 của toàn ngành Thanh tra Thành phố Hố Chí Minh; Kế hoạch số 78/KH-TTQ ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Thanh tra quận về thực hiện công tác thanh tra năm 2024.  

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Chánh Thanh tra quận đã ban hành Quyết định thanh tra số 306/QĐ-TTQ về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A.

Đ/c Phan Anh Tài – Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng Đoàn công bố Quyết định Đoàn thanh tra.

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại Thanh tra quận, ông Phan Anh Tài – Phó Chánh thanh tra quận, Trưởng Đoàn thanh tra đại diện cho Đoàn thanh tra triển khai, công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 306/QĐ-TTQ ngày 19 tháng 3 năm 2024.

Đồng thời, Trưởng Đoàn thanh tra phổ biến rõ mục đích, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và thông báo rõ về thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với đối tượng được thanh tra và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra thông báo lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời gian làm việc với đối tượng thanh tra, và đề nghị đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn./.

Nguồn: Thanh tra quận ()
Lượt xem: 936
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất