Kinh tế - Xã hội - Môi trường
Tăng cường hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội
Thứ 2, Ngày 15/04/2024, 11:10 image

Thời gian qua việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với sự kiên trì, quyết tâm cao, phát huy nội lực của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Quận Bình Tân nói riêng.

Trên địa bàn Quận Phòng Giao dịch NHCSXH Quận cũng góp phần vào sự thành công của chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của quận và tính đến nay Quận không còn hộ nghèo, tăng số hộ khá, cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Quang cảnh giải ngân vốn vay tại điểm giao dịch của NHCSXH Quận.

Từ đầu năm 2024 đến 31/03/2024 Phòng Giao dịch NHCSXH Quận Bình Tân giải ngân cho 1.106 lượt khách hàng vay vốn với số tiền 100.527 triệu đồng tập trung chủ yếu là chương trình cho vay giải quyết việc làm 969 lao động với 90.942 triệu đồng, chương trình cho vay Hỗ trợ giảm nghèo 120 hộ với số tiền 9.195 triệu đồng …Một chương trình cho vay không thể không nhắc đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo đó chính là chương trình cho vay Hỗ trợ giảm nghèo, khởi đầu của chương trình cho vay Hỗ trợ giảm nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và địa bàn Quận Bình Tân nói riêng do các Ban xóa đói giảm nghèo các cấp triển khai thực hiện từ năm 1994, đến năm 2015 Quỹ xóa đói giảm nghèo được bàn giao sang Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố thực hiện. Trong đó:

- Đối tượng cho vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo theo mức chuẩn của thành phố (có mã số hộ), theo từng giai đoạn. 

- Với mục đích sử sụng vốn vay là mua sắm vật tư, phương tiện, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi để tổ chức sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ; Xây mới, sửa chữa nhà ở - nhà cho thuê; xây dựng công trình nước sinh hoạt, nhà vệ sinh tự hoại để cải thiện điều kiện sống cho gia đình; Tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo; Góp vốn thực hiện các dự án hợp tác sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đầu tư cải thiện nghề nghiệp, xuất khẩu lao động (nâng cao tay nghề, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ học nghề); đóng phí học văn hóa, chi phí học tập văn hóa, học nghề; chi trả các khoản chi phí đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Hạn mức cho vay phụ thuộc vào nguồn vốn để cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, vốn tự có và khả năng hoàn trả của hộ vay. Tổng dư nợ cho vay không vượt mức cho vay tối đa theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ). 

- Thời hạn cho vay: NHCSXH sẽ là nơi cho vay và hộ vay thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay; chu kỳ sản xuất, kinh doanh (đối với cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn nhận ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố, tối đa không vượt quá 120 tháng. 

- Lãi suất cho vay là 0,5%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay trong hạn.

Có thể thấy chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, “Là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn của hộ nghèo, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực” - Là một “trụ cột” quan trọng, một “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo; góp phần giải quyết một số vấn đề thiết yếu trong cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững; hạn chế, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi; tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Ngọc Khuyên

Nguồn: TTVHTDTT ()
Lượt xem: 870
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất