Bản tin - Thông tin Tuyên truyền
Mã số N2043: “Hố ga thu nước có van ngăn mùi, ngăn triều”
Thứ 6, Ngày 09/07/2021, 08:30 image

 

Nguồn: https://doimoisangtao.vn/giai-thuong-dmst/2021/7/6/ma-so-n2043-ho-ga-thu-nuoc-co-van-ngan-mui-ngan-trieu 

Nguồn: VP.HĐND và UBND quận ()
Lượt xem: 1208
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất