Quản lý đô thị - Giao thông
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Thứ 4, Ngày 23/11/2022, 13:14 image

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối tượng phải có giấy phép môi trường: (1) Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức; (2) Dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại (1); (3) Đối tượng quy định tại (1) thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường. 

Nội dung giấy phép môi trường gồm: thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).
Về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường: Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Thời hạn của giấy phép môi trường: 10 năm đối với đối tượng thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm: (1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường, (2) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, (3) Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Hình 1: Mẫu Giấy phép môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình 2: Mẫu Giấy phép môi trường (tt) theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Nguồn: TNMT ()
Lượt xem: 684
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất