Giáo dục - Y tế - Văn hóa - Thể thao - Dân tộc
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH CÔNG NHẬN “KHU PHỐ SẠCH”, “KHU PHỐ SẠCH VÀ XANH”, “KHU PHỐ SẠCH, XANH VÀ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG” VÀ “CÔNG TRÌNH, GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN XANH”
Thứ 6, Ngày 18/03/2022, 16:45 image

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Khu phố sạch”, “Khu phố sạch và xanh, “Khu phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” và “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”. Qua quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã công nhận: 27/130 Khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch”, 27/130 Khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch và xanh”, 76/130 Khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” và 09 “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” trên địa bàn quận. Nhằm tiếp tục phát động phong trào thi đua trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng môi trường, chất lượng sống của người dân và hướng tới xây dựng quận Bình Tân sạch, xanh và phát triển bền vững, góp phần vì sự phát triển của thành phố, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai thực hiện tiêu chí và quy trình công nhận nêu trên trong năm 2022. Qua đó trong quý I/2022, các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện tuyên truyền, thông tin nội dung các tiêu chí công nhận đến Nhân dân từng khu phố, tổ dân phố, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở, trường hợp trên địa bàn quận Bình Tân.
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch để hoàn thành công tác đánh giá, công nhận đạt hiệu quả.

Công ty TNHH May mặc G&G II, phường Bình Hưng Hòa B tạo mảng xanh trong khuôn viên hoạt động

Công ty TNHH TM và SX Nệm Mousse Liên Á, phường Tân Tạo trang bị cây kiểng, phát triển mảng xanh trong khuôn viên Công ty

Nguồn: TNMT ()
Lượt xem: 37
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất