Kinh tế - Xã hội - Môi trường
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ TIẾNG ỒN PHÁT SINH TRONG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
Thứ 4, Ngày 12/05/2021, 14:14 image

Trong thời gian gần đây, ô nhiễm tiếng ồn được xem là một vấn nạn trong khu dân cư, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, năng suất lao động và học tập, chất lượng cuộc sống của người dân và ảnh hưởng xấy đến các mối quan hệ cộng đồng. Nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng sống của nhân dân và kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, ngày 16 tháng 4 năm 2021 Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn phát sinh trong khu dân cư trên địa bàn quận. Hướng đến công tác tuyên truyền 100% người dân, hộ gia đình, cá nhân, đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh cố định và các hoạt động khác trong quá trình sinh hoạt, hoạt động phát sinh tiếng ồn phải có các biện pháp giảm mức ồn đúng quy định không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh; nhắc nhở và thực hiện kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có hoạt động gây tiếng ồn theo quy định; giải quyết kịp thời các phản ánh của người dân liên quan các hoạt động có phát sinh tiếng ồn gây tác động xấu đến sức khỏe người dân. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã đề ra các giải pháp cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công theo Kế hoạch.

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố

Qua đó, trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận cần được tập trung thực hiện: Tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây ồn ào, huyên náo dẫn đến mất trật tự và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và nhu cầu nghỉ ngơi của cộng đồng dân cư xung quanh; nghiêm túc chấp hành các quy định của Pháp luật và các hương ước, quy ước, cam kết của khu dân cư về tiếng ồn; phải có các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát tiếng ồn theo quy định, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh trong trường hợp có các hoạt động gây ồn; có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng và các cá nhân có liên quan không gây ồn làm ảnh hưởng đến aninh trật tự tại khu vực, phạm vi kinh doanh của đơn vị.

Nguồn: TNMT ()
Lượt xem: 128
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất