Kinh tế - Xã hội - Môi trường
Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấm dứt khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng hư hỏng, giếng không sử dụng trên địa bàn quận Bình Tân
Thứ 5, Ngày 01/02/2024, 14:29 image

Nhằm thực hiện khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất gắn với bảo vệ, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; nâng cao ý thức người dân, cộng động trong việc sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe…trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 về tuyên truyền, vận động Nhân dân chấm dứt khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng hư hỏng, giếng không sử dụng trên địa bàn quận Bình Tân năm 2024, trong đó chỉ tiêu năm 2024 là vận động thực hiện trám lấp 700 giếng hư hỏng, giếng không sử dụng và vận động 1.200 giếng đang khai thác ngưng sử dụng để chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước của đơn vị cấp nước. 

Các nội dung cần triển khai thực hiện theo Kế hoạch: 

- Tiếp tục giảm khai thác nước dưới đất theo lộ trình tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức dừng khai thác, sử dụng nước dưới đất, trám lấp giếng theo quy định nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất, hạn chế các nguy cơ do khai thác nước dưới đất gây ra (hướng dẫn trám lấp giếng theo Thông tư số 72/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng).

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước đến người dân, doanh nghiệp; quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác nước dưới đất không phép. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, các nghĩa vụ nêu trong giấy phép đối với các giấy phép khai thác nước dưới đất còn hạn.

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết./.

Thông tư quy định việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguồn: Phòng TNMT quận ()
Lượt xem: 113
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất