Giáo dục - Y tế - Văn hóa - Thể thao - Dân tộc
Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 liên quan đến công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn quận Bình Tân.
Thứ 2, Ngày 23/05/2022, 09:11 image

Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 liên quan đến công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn quận Bình Tân theo Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 liên quan đến công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn quận Bình Tân.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong hoạt động thương mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, công bằng và giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Bình Tân.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người tiêu dùng.

Tại hội nghị Bà Tô Thị Hải Âu, Báo cáo viên Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học công nghệ và Bà Huỳnh Thị Thùy Trang , Thanh tra viên chính, Thanh tra Sở Công thương đã quán triệt, triển khai các văn bản liên quan: Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử;…

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
 

Nguồn: Phòng Tư pháp ()
Lượt xem: 1902
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất