Phổ biến giáo dục pháp luật
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực và các văn bản có liên quan công tác chứng thực trên địa bàn quận Bình Tân năm 2022
Thứ 5, Ngày 02/06/2022, 16:38 image

Sáng ngày 02/6/2022, tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực và các văn bản có liên quan công tác chứng thực trên địa bàn quận Bình Tân năm 2022 theo Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực và các văn bản có liên quan công tác chứng thực trên địa bàn quận Bình Tân năm 2022.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới có liên quan đến công tác chứng thực, để công tác chứng thực được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng thực trên địa bàn quận Bình Tân. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị Ông Nguyễn Thành Băng, Trưởng phòng - Bổ Trợ Tư Pháp/ Sở Tư pháp Thành phố, Báo cáo viên Pháp luật Thành phố đã quán triệt, triển khai các văn bản có liên quan công tác chứng thực như Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/NQ-QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành trên môi trường điện tử; Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Công văn số 4013/VPCP-KSTT ngày 16/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức làm công tác chứng thực được bồi dưỡng chuyên sâu các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác chứng thực, giúp thực hiện thủ tục này theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
 

Nguồn: Phòng Tư pháp ()
Lượt xem: 59
Bản in Quay lại
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất